maandag 28 mei 2012

Afghaanse politieagentes Kunduz slagen voor cursus

Instructrices en Afghaanse agentes (Foto: ministerie van Defensie)
Tien Afghaanse politieagentes uit de Noord-Afghaanse provincie Kunduz hebben met goed gevolg een intensieve politietraining gevolgd. In de cursus leerden de vrouwen vaardigheden die ze nodig hebben in de omgang met burgers en bij controleposten.

Tijdens de cursus werd veel aandacht besteed aan de vaardigheden die de agentes nodig hebben bij en fouilleren, controleposten en het doorzoeken van voertuigen.

Diploma-uitreiking aan agentes (Foto: ministerie van Defensie)

donderdag 17 mei 2012

Derde lichting missie Kunduz op volle sterkte

Nederlandse soldaten op patrouille met Afghaanse agenten in Kunduz (Foto: ministerie van Defensie)
De derde rotatie van de Nederlandse politietrainingsmissie in de provincie Kunduz is compleet. De laatste militairen van de derde politietrainingsgroep (PTG 3) zijn in het noorden van Afghanistan gearriveerd

De soldaten kwamen vorige week woensdag op hun plaats van bestemming aan. Politietrainers van de tweede en derde trainingsgroep voerden vorige week gezamenlijk een patrouille uit naar Khanabad.

vrijdag 4 mei 2012

Dodenherdenking 4 mei tijdens missie Kunduz in Afghanistan

Militairen in Mazar-e-Sharif herdenken gevallen (Foto: ministerie van Defensie)
Soldaten en civiele medewerkers van de politietrainingsmissie in Kunduz hebben vrijdag in Afghanistan alle burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog zijn gesneuveld herdacht.

In Kunduz, waar de politietrainers actief zijn, en in Mazar-e-Sharif, waar onder meer de Air Task Force (ATF) en het Contingentscommando zijn gestationeerd, werd 2 minuten stilte in acht genomen.