zaterdag 29 oktober 2011

Foto's: kolonel Smits draagt bevel missie Kunduz over aan kolonel Van der Zee

De Nederlandse commandant van de politiemissie in Kunduz, kolonel Ron Smits, heeft zaterdag het commando over de missie overgedragen aan zijn ranggenoot Nico van der Zee.

Smits gaf 5 maanden lang leiding aan de eerste Politietrainingsgroep in de noord-Afghaanse provincie.De overhandiging van de eenheidsvlag van de Police Tranning Group symboliseerde de commando-overdracht.
Kolonel Smits draagt bevel missie Kunduz over aan kolonel Van der Zee

(Foto: ministerie van Defensie)

(Foto: ministerie van Defensie)

zaterdag 22 oktober 2011

Foto's Afghaanse politieagentes in Kunduz geslaagd voor veiligheidscursus

11 Afghaanse politievrouwen in Kunduz zijn donderdag geslaagd voor de veiligheidsopleiding. De training werd gegeven door Nederlandse leden van de Koninklijke Marechaussee.

De Security Awareness Course die de agentes volgden duurde twee weken en was een aanvulling op een cursus van de NAVO Trainingsmissie in Afghanistan (NTM-A) die de vrouwen al hadden gevolgd. De politievrouwen leerden onder meer fouilleren en schieten.

Nederlandse marechaussees geven schietles (Foto: ministerie Defensie)

Agentes in Kunduz leren fouilleren (Foto: ministerie van Defensie)